სამრეწველო და სამთო ობიექტები

Reinforced Earth® კედლებისა და  Techspan® თაღების სისტემის გამოყენება იდეალურია სამრეწველო და სამთო ობიექტების ინფრასტრუქტურაში, რაც განპირობებულია იმით,  რომ ეს სტრუქტურები იტანენ დიდ დატვირთვებს, ვიბრაციას, დარტყმებს, აფეთქებებს, ხანძრებსა და წყალდიდობებს. სამთო მრეწველობაში  Reinforced Earth® საყრდენი კედლების და Techspan® თაღების სტრუქტურები გამოიყენება მადნების დასაწყობად, საკარიერო და საბადოზე სხვა არსებული გზების საყრდენ კედლებად, მოპოვებისათვის აუცილებელი დაზგა-დანადგარების გასანთავსებად და სხვა.

საწყობის მოწყობისას შეიძლება იქნას გამოყენებული Reinforced Earth® ტექნოლოგიით აგებული გვერდითი კედლები შესაძლებელია შეიქმნას "V"-მაგვარი დიდი ტევადობის სივრცე ან რვაწახნაგა კონუსური სტრუქტურები, რომლებიც დაიცავენ მადანს ატმოსფერული ნალექების მოქმედებისაგან და უზრუნველყოფენ საცავის სწრაფ დაცლას. Techspan® თაღების სისტემა შეიძლება იქნას გამოყენებული ტექნოლოგიური (მასალების მიწოდება-გამოტანისათვის და სხვ.) გვირაბების მოსაწყობად. Reinforced Earth® საყრდენ კედლებზე ამონტაჟებენ სამტვრეველებს, საცრებს, აწყობენ თვითმცლელების დასატვირთ მოედნებსა და ჯებირებს.

 


 Brochure 1

 Brochure 2