სამხედრო ობიექტები


                 სპეციალური სამხედრო საწყობის შენობები                                  დამცავი ღობე


 საბრძოლო მასალის სტანდარტული საწყობი             TechSpan საბრძოლო მასალის საწყობი