თბილისი (პანტიანი) - მანგლისის საავტომობილო გზის 29-ე კმ-ში არსებული ქვის თაღოვანი სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა
დამკვეთი: CRP Ltd   

გენერალური დამკვეთი:  

საყრდენი კედლების პროექტი:  


REINFORCED EARTH® ტექნოლოგიისგამოყენებით აშენდა ხუთი საყრდენი კედელი (2 პანდუსი) 

სრული ფართობი: 1291 კვ. მ

სამუშაოების დაწყება: 2016 წლის ნოემბერი

დასასრული: 2017 წლის ივნისი