ქალაქ ბათუმში (ბაქოს ქუჩა), ნავსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კვანძის (ესტაკადა) სამშენებლო სამუშაოები
 


გენერალური დამკვეთი: 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო                                                     
დამკვეთი: შპს კავკასუს როუდ პროჯექტ (CRP Ltd)                                


REINFORCED EARTH® საყრდენი კედლების დიზაინი:                   
არმირებული ყრილის® (REINFORCED EARTH®) ტექნოლოგიის გამოყენებით აშენდა ოთხი საყრდენი კედელი
სრული ფართობი: 3701 კვ. მ
სამუშაოების დაწყება: 2018 წლის მარტი
დასრულება: 2018 წლის აგვისტო