კომპანიის მუშაობის ძირითადი მიმართულებებია:

  • მადნეული და არამადნეული საბადოების ძებნა-ძიება
  • საკონსულტაციო მომსახურება გეოლოგიის სფეროში
  • საყრდენი კედლების და პანდუსების მშენებლობა ფრანგული ჯგუფის Freyssinet Group მიერ დაპატენტებული ტექნოლოგიებით
ჩვენი პარტნიორია Reinforced Earth Inşaat Proje ve Tic. A.Ş. (REAS), Freyssinet Group კომპანიების წევრი. 2010 წელს GSP Ltd-ს მიენიჭა საქართველოს ტერიტორიაზე ამ ტექნოლოგიების გამოყენების ექსკლუზიური უფლება.